Yabancı Dil

5 YAŞ ve Hazırlık Sınıflarımızda ana dil eğitiminin yanı sıra haftada 10 saat olmak üzere yoğun İngilizce eğitimi verilir. İngilizce Eğitimi 3 ve 4 yaş sınıflarımızda 8 saat, 2 yaş sınıflarımızda ise 4 saattir.
EĞİTİM METOTLARIMIZ VE HEDEFLERİMİZ
PARLAK ADIMLAR ANAOKULLARINDA İngilizce ile ilk kez tanışan öğrencilerimiz, yeni bir dil öğrendiklerini fark etmeden, ana dil etkinliklerine paralel, eğlenceli, iletişime dayalı pek çok aktiviteyle eğitilirler.
Okullarımızda yabancı dil öğretiminde “İletişimsel Yaklaşım” (Communicative Approach) ve “Bütüncül Fiziksel Tepki Yöntemi” TPR (Total Physical Response) kullanılmaktadır. Uygulamakta olduğumuz bir diğer eğitim programı “İçerik ve Dilin Entegre Olduğu Öğrenim”   CLIL ( Content and Language Integrated Learning)  öğrenme sistemidir. Bu eğitim metodu baz alınarak oluşturulan müfredatımızın kapsamında Türkçe müfredatımızda yer alan temalar çocuklarımızın bulundukları yaş ve gereksinimleri de dikkate alınarak İngilizce işlenmektedir. Ana dil ile eş zamanlı yürütülen programda öğrencilerimizin dil bilinci daha hızlı gelişmekte, kültürel anlamda da farkındalık kazanmakta ve dilin edinimini daha kalıcı hale gelmektedir.
Bu yaklaşımlar, doğal dil edinim sürecinde bu yaş grubundaki çocukların İngilizceden zevk almalarını ve İngilizceyi eğlenerek öğrenmelerini sağlamaktadır. Gerçek hayata ilişkin birçok konu çocukların ilgi ve ihtiyaçları göz önüne alınarak uygulanır ve her çocuğun öğrenme farklılıkları dikkate alınır. Böylelikle öğrenciler İngilizceyi eğlenceli ve hareketli oyunlarla farkında olmadan öğrenirler.
Programımızın başarıya ulaşması bu dönemin özelliklerini iyi bilen profesyonel bir ekiple mümkün olmaktadır. En büyük hedeflerimizden bir diğeri çocuklarımızda  yeni bir dile karşı merak ve empati oluşturabilmek ve aktiviteler yoluyla kendilerini rahat hissedecekleri bir ortamda ifade etme becerilerini geliştirmektir.
error: Web Sayfamızdan İçerik Kopyalanması Yasaktır!