Eğitim Yaklaşımımız

Hedefimiz tüm çocuklarımızın bilgiyi yaşayarak, eğlenerek edinmesi ve bilginin kalıcı olmasıdır. Bu doğrultuda sadece tek bir eğitim metoduna bağlı kalmadan tüm dünyada kalitesini ispat etmiş farklı eğitim metotlarından faydalanarak müfredatımızı hazırlamaktayız.

PROJE BAZLI EĞİTİM

Proje Tabanlı Öğrenme, öğrencinin aktif katılımını teşvik eden, üst düzey bilişsel aktiviteleri destekleyen, çok çeşitli araç ve kaynak kullanımını gerektiren; akademik sosyal ve hayat becerilerini birlikte ele alan ve teknoloji kullanımını vurgulayan bir öğretim modelidir.

Öğrencilerin, kendilerine özgü bir biçimde çalışmalarına, problem çözmelerine, düşünmelerine, sorgulamalarına, bilgiye erişmelerine, işlemelerine ve  harmanlamalarına imkan sağlar. Hem bireysel hem de ekip olarak yapılabilen projeler sayesinde öğrenciler sınıf arkadaşlarıyla işbirliği içinde çalışma imkanı bulurlar.

GEMS ETKİNLİKLERİ

GEMS programı ilk olarak 1984 yılında California Üniversitesi bünyesinde yer alan Lawrance Hall of Science adlı bir fen merkezi tarafından oluşturulmuştur. Bu program; öğrencilere fen ve matematiği erken yaşlarda eğlenceli etkinlikleriyle sevdirmeyi, aktif öğrenme yoluyla bilimin tüm süreçlerini yaşama imkanı vermeyi amaçlayan kaliteli ve esnek bir ders programıdır. Dev boyutlu sabun köpükleri oluşturulması, güneş ısısı deneylerinin yapılması, parmak izi tespiti gibi bütün GEMS etkinliklerinin amacı öğrencilerin hayal gücünü harekete geçirmektir.

MONTESSORİ ETKİNLİKLERİ

Bu sistem, çocukların ezber ve şekilcilikten uzak tutulmasını, öğrenme faaliyetinin dokunarak ve fiilen yaparak gerçekleşmesi gerektiğini, öğrenmenin  somuttan soyuta doğru olması gerektiğini, başka bir deyişle somut deneyim olmadan sağlıklı şekilde soyut kavramların öğretilmesinin uygun olmayacağını savunan, öğrenme eyleminde bilgilerin çocuğu pasif şekilde bırakan geleneksel şekilci eğitim yönteminden ziyade çocuğun ihtiyaçlarına öncelik vererek ve öğretmene ancak uygun ortam yaratma ve yönlendirme konusunda rol veren bir eğitim yaklaşımıdır. Okulumuzda tüm matematik, fen, günlük yaşam becerileri dersleri bu metodun gerektirdiği doğrultuda hazırlanmaktadır.  Montessori metoduyla eğitim teoriden uzak, yaşayarak ve tecrübe ederek öğrenme prensibine dayanır. “Let me do it myself!” (“Bırak kendim yapayım!”) şeklinde özetlenebilecek olan bu yöntemle uygun yaşlarda öğrenilenler kalıcı olur ve çocuğun ilerideki eğitimine sağlam bir kaynak teşkil eder.

SCAMPER

Bu sistem çocukların yaratıcılığını geliştirmeyi amaçlayan alternatif bir eğitim metodudur.

Tek bir nesneye yöneltilen düşünme yöntemi serisidir. Bunun için tek bir nesne seçilir, beyin fırtınası yoluyla bu nesne değiştirilip, geliştirilir. Bunu yapmak için çocuğa sorular sorulur, hayal gücünü kullanması ve sorulara çözümler getirmesi istenir. Bu sorular çocuğun daha önce alışık olmadığı şekilde düşünmesini sağlar. Bir anlamda farklı düşünme becerilerini kazandırmaya yönelik itici bir güçtür. Scamper sorularının hangilerinde zorlandıkları belirlenip diğer çalışmalarda basitleştirip değiştirilir. Scamper’ın felsefesi; her fikir, varolan başka bir fikirden doğar.

Bizler çocuklarımızın yaratıcılığını geliştirmek, hayal gücü, sezgi, düşünme ve orjinallik hazinelerini korumak amacı ile Scamper yöntemini de kullanmaktayız. Çocuklara hazır çözümler vermekten kaçınır, birden fazla çözüm üretmeleri konusunda destekleriz. Bu yöntem, çocuklara düşüncelerini değiştirmeleri ya da birleştirmeleri konusunda adım attırarak; yaratıcı düşünmelerini sağlar. Yaratıcılıklarını ve kendi görüşlerini geliştirmeleri için uygun pratik yapma olanağı yaratır. Esnek düşünmeyi ve kalıpları yıkmayı öğretir.

error: Web Sayfamızdan İçerik Kopyalanması Yasaktır!